شناسنامه فرآیند اجرای طرح‌های عمرانی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش


طراحی و اجرای طرح های عمرانی

بیانیه خدمت اجرای طرح‌های عمرانی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش

۱-  شرح خدمت :

  این فرآیند جهت الکترونیکی کردن روند اجرا و نظارت بر پروژه های عمرانی اداره کل نوسازی مدارس مازندران از دو وجه مالی و فنی مورد استفاده قرار میگیرد در این فرآیند ابتدا اطلاعات قرارداد و پیش از آن مشخصات پیمانکار مربوطه، ذخیره می گردد و ارتباط بین پروژه و قرارداد برقرار می شود. در ادامه، برای آن پروژه و قرارداد، اطلاعات ریز عملیات فنی وارد شده و ناظرین مربوطه مشخص می گردند. سپس توسط پیمانکار پیشرفت کار به شکل صورت وضعیت در سیستم وارد شده و توسط ناظر و سرناظر مربوطه تصحیح و تایید می گردد.در نهایت با ثبت اطلاعات مربوط به پیشرفت فیزیکی پروژهف امور مالی حواله ای جهت پرداخت به پیمانکار مربوطه صادر می نمایند.

 ۲- شناسه خدمت

شناسه خدمت کلان: 15021267000----------------شناسه زیرخدمت: 15021267101

3 - گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت

نحوه ارائه خدمت : غیرحضوری

متوسط مدت زمان ارائه خدمت : سه ماه

ساعات ارائه خدمت : ساعات اداری

تعداد بار مراجعه حضوری : پنج بار

نوع خدمت : خدمت به دیگر دستگاه‌های دولتی G2G

۴ - قوانین و مقرارت خدمت

مباحث مقررات ملی ساختمان

نشریه ۶۹۷

قانون مالیاتی

قانون تامین اجتماعی

قانون برگزاری مناقصات

5 - هزینه ارائه خدمت:

جهت ارائه این خدمت هزینه ای از ارباب رجوع دریافت نمی شود

6-  فرم های مورد نیاز ارائه خدمت:

برای این خدمت فرم خاصی ارایه نشده است

۷ -  مدارک و مستندات مورد نیاز:

    * صورتجلسه تحویل زمین

    * بیمه نامه

    * نقشه ها و مشخصات فنی

    * قرارداد    

۸ -  رویه ارائه شکایت و پیگیری:

- از طریق تماس با شماره 111 (سامانه الکترونیکی مردم و دولت)

- از طریق فرم تماس با ما موجود در سایت

- از طریق فرم نظرسنجی از ارباب رجوع موجود در سایت

- از طریق سامانه دریافت و رسیدگی به شکایت اداره‌کل

۹ -  لینک سامانه مربوط به خدمت(درخواست و ارائه خدمت)

http://login.dres.ir

10-  پیگیری کد رهگیری :

تا اطلاع ثانوی پیگیری فقط از طریق شماره نامه و میز خدمت امکان پذیر است.

۱۱ -نحوه دسترسی به خدمت و اطلاعات و لینک‌های مربوط به خدمت دهنده و اطلاعات تماس

اینترنتی: 

پست الکترونیک: 

مرکز تماس: 

تلفن همراه: 

پیام کوتاه: 

دفتر ارایه خدمات: 

۱۲ -لینک خدمت در سامانه مدیریت خدمات

لینک خدمت در سامانه مدیریت خدمات

۱۳ -سوالات متداول

سوالات متداول در خصوص خدمات

۱۴ -فرم شناسنامه خدمت

برای شرکت در نظرسنجی خدمت ارایه شده کلیک بفرمایید

آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۱۰/۱۷