شناسنامه فرآیند تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش


تامین تجهیزات مدارس و واحدهای سازمانی

بیانیه خدمت تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش

۱-   شرح خدمت :

در این فرآیند اقدامات ذیل انجام می پذیرد : ١ – مشخصات فنی تجهیزات تدوین و به روزآوری و به همراه سایر استانداردهای تدوین شده مرتبط در سامانه تداركات و تجهیز طرحهای سازمان درج می گردد . ٢ – نیازسنجی تجهیزات بر اساس تعداد پروژه و كلاس تحویلی در طول سال تحصیلی توسط اداره كل نوسازی مدارس استان انجام پذیرفته و نوع و تعداد تجهیزات مورد نیاز مشخص می گردد . ٣ – تعیین اعتبار مورد نیاز : اعتبار برآورد شده برای تأمین تجهیزات مدارس با توجه به مفاد و موافقت نامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مشخص می گردد . ٤ – با توجه به اعتبارات پیش بینی شده، حدود تجهیزات مورد نیاز برآورد و از طریق مناقصه یا سایر انواع معاملات دولتی نسبت به شناسایی و انتخاب فروشندگان و شركت های ذیصلاح اقدام می گردد . ٥ – با شركت ها یا فروشندگان برنده مناقصه/ معاملات، قرارداد منعقد و یا از طریق استعلام قیمت با برندگان استعلام معامله انجام می پذیرد . ٦ – حواله های ارسال تجهیزات ( به مناطق آموزش و پرورش یا مدارس هدف ) به عنوان فروشندگان یا شركت های طرف قرارداد صادر می گردد . ٧ – فروشندگان / شركت ها متعاقباً نسبت به ارسال تجهیزات اقدام و رسید / فرم اعلام وصول مهر و امضاء شده تحویل گیرندگان را دریافت می دارند . ٨ – رسیدها / فرم های اعلام وصول شده طی نامه ای از طریق شركت ها / فروشندگان به عنوان اداره كل نوسازی مدارس استان ارسال می گردد . ٩ – رسیدها و فرم های اعلام وصول ( صورت وضعیت تجهیزات ) توسط كارشناس تجهیزات و معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت اداره كل بررسی و در صورت تأیید حواله مالی آن به عنوان امور مالی و ذیحسابی اداره كل صادر می گردد . ١٠ – بعد از رسیدگی های قانونی لازم توسط ذیحسابی اداره كل ، وجود حواله های مالی به حساب شركتها / فروشندگان طرف قرارداد واریز می گردد .

۲-  شناسنامه خدمت

شناسه خدمت کلان: 15021267000----------------شناسه زیرخدمت: 18061267104

۳- گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت

نحوه ارائه خدمت : غیرحضوری

متوسط مدت زمان ارائه خدمت : دو ماه

ساعات ارائه خدمت : ساعات اداری

تعداد بار مراجعه حضوری : سه بار

نوع خدمت : خدمت به دیگر دستگاه‌های دولتی G2G

۴-   قوانین و مقرارت خدمت

تبعیت از قوانین و بخشنامه ها و همچنین بررسی نیازسنجی نیاز به تجهیزات

۵-  هزینه ارائه خدمت:

جهت ارائه این خدمت هزینه ای از ارباب رجوع دریافت نمی شود

۶- فرم های مورد نیاز ارائه خدمت

* در خصوص تجهیز مدارس در جواب نامه اداره‌کل آموزش و پروش در صورت نیاز به خریداری از طریق سامانه ستاد اقدام می‌شود و در صورت موجودی انبار بسته به میزان سهمیه شهرستان و مدرسه تجهیزات به آن‌ها اعطا می‌شود

۷-  مدارک و مستندات مورد نیاز

* استانداردها و مشخصات فنی تجهیزات

* ابلاغ اعتبارات ملی

۸-  رویه ارائه شکایت و پیگیری:

- از طریق تماس با شماره 111 (سامانه الکترونیکی مردم و دولت)

- از طریق فرم تماس با ما موجود در سایت

- از طریق فرم نظرسنجی از ارباب رجوع موجود در سایت

- از طریق سامانه دریافت و رسیدگی به شکایت اداره‌کل

۹- لینک سامانه مربوط به خدمت(درخواست و ارائه خدمت)

http://login.dres.ir

۱۰-  پیگیری کد رهگیری

تا اطلاع ثانوی پیگیری فقط از طریق شماره نامه و میز خدمت امکان پذیر است.

۱۱ -نحوه دسترسی به خدمت و اطلاعات و لینک‌های مربوط به خدمت دهنده و اطلاعات تماس

اینترنتی: 

پست الکترونیک: 

مرکز تماس: 

تلفن همراه: 

پیام کوتاه: 

دفتر ارایه خدمات: 

۱۲ -لینک خدمت در سامانه مدیریت خدمات

لینک خدمت در سامانه مدیریت خدمات

۱۳ -سوالات متداول

سوالات متداول در خصوص خدمات

۱۴ -فرم شناسنامه خدمت

برای شرکت در نظرسنجی خدمت ارایه شده کلیک بفرمایید

آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۱۰/۱۷