اداره كل نوسازي مدارس مازندران

بیانیه راهبرد مشارکت


راهبرد مشارکت های عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران
       

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران در راستای تحقق اهداف و ماموریت خود" ساخت، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی استاندارد و مقاوم، متناسب با اولویت ها در چارچوب طرح ساماندهی و ضوابط معیارهای فنی مهندسی" تلاش در دریافت بازخوردهای مردمی و جلب مشارکت‌های ایشان دارد و در راستای ارائه خدمات بهتر، تعامل و تبادل اطلاعات با آحاد مردم و سایر دستگاه های اجرائی را جهت افزایش کیفیت خدمات و رضایتمندی جامعه هدف خویش در سرلوحه کار خود قرار داده است. 

از این رو تدابیر زیر برای دریافت نظرات، پیشنهادها، انتقادها، شکایات و... اندیشیده شده است:    

نظرسنجی از مسئولین آموزش و پرورش        

نظرسنجی از دانش‌آموزان        

نظرسنجی از مخاطبين        

نظرسنجی از ارباب رجوع        

نظرسنجی خدمت: ساماندهی و برنامه‌ریزی، توسعه فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش        

نظرسنجی خدمت: اجرای طرح‌های عمرانی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش        

نظرسنجی خدمت: ارایه استانداردهای فضا و تجهیزات آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش        

نظرسنجی خدمت: راهبری و جلب مشارکت‌های مردمی و نهادها در احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش        

نظرسنجی خدمت: تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش        

نظرسنجی خدمت: طراحی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش        

نظرسنجی خدمت: پاسخ به استعلام آموزش و پرورش در خصوص فضای مدارس غیردولتی        

نظرسنجی خدمت: صدور شناسنامه فنی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش        


تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲