آخرین خبرها...


خیرین بزرگوار مدرسه‌ساز


ارتباط مستقیم با مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مازندران، سه شنبه هر هفته در محل دفتر ایشان می‌باشد.

ModirKol

مهدی استادیان ساروی

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی

سابقه کاری: ۲۳ سال

شماره تماس: 33362583-۰۱۱

ایمیل: ostadian@nosazimaz.ir


ارتباط مستقیم با حراست

شماره تماس: 33363302-011

ارتباط مستقیم با بازرس (ماده ۹۱ و ۹۲)

شماره تماس: 33363973-011

به منظور ثبت شکایت، انتقاد و پیشنهاد کلیک بفرمایید

اسامی معاونین اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران

علی سحرخیز

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی معماری

سابقه کاری: ۲۴ سال

شماره تماس: داخلی ۱۸۲

ایمیل: a.saharkhiz@nosazimaz.ir

علی‌اصغر ملکی

معاون اجرایی و نظارت

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران

سابقه کاری: ۲۱ سال

شماره تماس: داخلی ۱۸۱

ایمیل: maleki@nosazimaz.ir

مهدی اصغری امیری

معاون فنی

تحصیلات: کارشناسی مهندسی معماری

سابقه کاری: ۲۷ سال

شماره تماس: داخلی ۱۸۶

ایمیل: m.asghari@nosazimaz.ir

علی‌اصغر غلامی

سرپرست معاونت مشارکت‌های مردمی

تحصیلات: دکترای علوم اجتماعی

سابقه کاری: ۱۷ سال

شماره تماس: داخلی ۱۱۵

ایمیل: gholami@nosazimaz.ir