آخرین خبرها...


خیرین بزرگوار مدرسه‌ساز


ارتباط مستقیم با جناب آقای مهندس مهدی استادیان، مدیرکل نوسازی مدارس استان مازندران، سه شنبه هر هفته در محل دفتر مدیرکل می باشد.

شماره تلفن 33362583-۰۱۱ جهت ارتباط مردم با مدیركل ( در روزهای سه شنبه)

پست الكترونیك : ostadian@nosazimaz.ir

ModirKol


ارتباط مستقیم با حراست

شماره تماس: 33363302-011

ارتباط مستقیم با بازرس (ماده ۹۱ و ۹۲)

شماره تماس: 33363973-011

به منظور ثبت شکایت، انتقاد و پیشنهاد کلیک بفرمایید

اسامی معاونین اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران

علی سحرخیز

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

شماره تماس: داخلی ۱۸۲

علی‌اصغر ملکی

معاون اجرایی و نظارت

شماره تماس: داخلی ۱۸۱

مهدی اصغری امیری

معاون فنی

شماره تماس: داخلی ۱۸۶

علی‌اصغر غلامی

سرپرست معاونت مشارکت‌های مردمی

شماره تماس: داخلی ۱۱۵