گزارشات و مطالب واحد: ستاد اقامه نماز


دوره آموزشی آداب، اسرار و احکام نماز


۲۰۱۹۰۴۱۷_۱۰۴۷۵۸.jpg۲۰۱۹۰۴۱۷_۱۰۴۶۱۱.jpg