گزارشات و مطالب واحد: قراردادها


فراخوان برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای (فشرده) خرید دستگاه فتوکپی


1682404682439649.jpg

فهرست شرکت‌کنندگان:

۱- ایده برتر پارسیان خاورمیانه

۲- تولیدی و توزیعی بهارستان رایان

۳- داده افرا مهرگان

۴- مجتمع فنی گیلان سبز

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی (فشرده) يک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی مطهری نکا


فراخوان_ارزیابی_page-0001.jpg

فهرست شرکت کنندگان:

۱- سینا کیمه سارویه

۲- خدمات و فنی و مهندسی بحرالعمل شمال

۳- تاسیساتی ساختمان فن سرای ساری

۴- مهندسی سکوسازان پیشرو خزر

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی (فشرده) يک مرحله‌ای تکمیل مدرسه ۹ کلاسه شهید حسین هاشم‌زاده رزکه آمل


فراخوان_ارزیابی_page-0001.jpg

فهرست شرکت کنندگان:

۱- زیبا کار اشک

۲- سازاب پیمایش

۳- ساختمانی جاملیک

۴- شب شکن آمل

۵- ساختمانی ره دژ ساری

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی ( فشرده ) يک مرحله ای تکمیل نمازخانه عباس اعلاء نور


فراخوان_ارزیابی_فشرده14-1401_page-0001.jpg

فهرست شرکت کنندگان:

۱- ستون ساز آزاد گله

۲- بلوط گستر مقیمی

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی ( فشرده ) يک مرحله ای تکمیل کانون فرهنگی آفرینش بابل


فراخوان_ارزیابی_فشرده13-1401_page-0001.jpg

فهرست شرکت کنندگان:

۱- سوردار

۲- جاملیک

۳- بابل پی ساز

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی ( فشرده ) يک مرحله ای تکمیل خوابگاه و اردوگاه شبانه روزی رامسر


فراخوان_ارزیابی_فشرده12-1401_page-0001.jpg

فهرست شرکت کنندگان:

۱- آژند مهسازان مامطیر

۲- نماساز پرچیم

۳- خانه سازان گهرباران

۴- سوردار

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی ( فشرده ) يک مرحله ای تکمیل کانون فرهنگی آفرینش بابل


فراخوان_ارزیابی_فشرده9-1401_page-0001.jpg

فهرست شرکت کنندگان:

۱- سوردار

۲- جاملیک

۳- بلوط گستر مقیمی

۴- باروسازان پاسارگاد

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی ( فشرده ) يک مرحله ای احداث مدرسه آزادمون محمودآباد


فراخوان_ارزیابی_فشرده8-1401_page-0001.jpg

فهرست شرکت کنندگان:

۱- مهار بند شمال

۲- بحر العمل شمال

۳- سازآب پیمایش

۴- جاوید سازان عماد

۵- بلوط گستر مقیمی

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی ( فشرده ) يک مرحله ای استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس بابل و استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس محمودآباد


فراخوان_ارزیابی_فشرده6-1401_page-0001.jpg

فهرست شرکت کنندگان:

۱- سورک سازه

۲- بهینه پویان آریانا

۳- کیمیا گستر امن طبرستان

۳- پایدار سازه برتر سراج

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی ( فشرده ) يک مرحله ای استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس قائم شهر و استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس نوشهر، چالوس و کجور و استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس آمل و استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس رامسر و تنکابن


فراخوان_ارزیابی_فشرده5-1401_page-0001.jpg

فهرست شرکت کنندگان:

۱- ساری سره مازندران

۲- پایدار سازه برتر سراج

۳- ساختمانی پایدار پی ناب

۴- سورک سازه

۵- فنی و مهندسی بهینه پویان آریانا

۶- کارنیک آسال داتیس

۷- ستون ساز آزاد گله

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی ( فشرده ) يک مرحله ای دبستان 6 کلاسه پیلم کتی مسکن مهر بهشهر و تکمیل دبستان 12 کلاسه نوشیروانی بابل و استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس سوادکوه شمالی و جویبار


فراخوان_ارزیابی_فشرده2-1401_page-0001.jpg

فهرست شرکت کنندگان:

۱- سکو سازان پیشرو خزر

۲- رهاب سازان پارس کومه شمال

۳- مهار بند شمال

۴- روان سازه گستر ساری

۵- عمارت سازان ماهسان خزر

۶- دیوار سازان سپهر

۷- سایه گستر طبرستان

۸- ره دژ ساری

۹- بابل پی ساز

۱۰- ارگ گستر خزر

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی فشرده يک مرحله ای احداث مدرسه شش کلاسه اسی کلا بابلسر


فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی فشرده يک مرحله ای احداث مدرسه شش كلاسه اسی كلا بابلسرفایل‌های ضمیمه شده:

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی فشرده يک مرحله ای احداث مدرسه شش کلاسه اسی کلا بابلسر


فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی فشرده يک مرحله ای احداث مدرسه شش كلاسه اسی كلا بابلسرفایل‌های ضمیمه شده:

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی فشرده يک مرحله ای مدرسه سبز شش کلاسه مرحوم قاسمی شانی بندپی غربی بابل و تکمیل مرکز آموزشی زهرا علامه تنکاین


فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی فشرده يک مرحله ای مدرسه سبز شش كلاسه مرحوم قاسمی شانی بندپی غربی بابل و تکميل مركز آموزشي زهرا علامه تنکابنفایل‌های ضمیمه شده:

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی فشرده يک مرحله ای تکمیل مدرسه ونوش نوشهر و تکمیل مدرسه باغبان محله جویبار و تکمیل دبستان دوازده کلاسه های شهر بابلسر


فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی فشرده يک مرحله ای تکميل مدرسه ونوش نوشهر و تکميل مدرسه باغبان محله جويبار و تکميل دبستان دوازده كلاسه هادی شهر بابلسرفایل‌های ضمیمه شده:

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی فشرده يک مرحله ای تکمیل مدرسه ونوش نوشهر


فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی فشرده يک مرحله ای تکميل مدرسه ونوش نوشهرفایل‌های ضمیمه شده:

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی فشرده يک مرحله ای احداث دبیرستان متوسطه دوم مولوی نکا و احداث دبستان شش کلاسه با نسازهای ویژه رامسر


فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی فشرده يک مرحله ای احداث دبيرستان متوسطه دوم مولوی نکا و احداث دبستان شش كلاسه با نيازهای ويژه رامسرفایل‌های ضمیمه شده:

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی فشرده يک مرحله ای مقاوم سازی مدرسه آزرده پاشاکلا ساری


فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی فشرده يک مرحله ای مقاوم سازی مدرسه آزرده پاشاكلا ساریفایل‌های ضمیمه شده:

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی کیفی فشرده یک مرحله ای احداث دبیرستان دوازده کلاسه فاطمه سعیدی رامسر و احداث مدرسه شش کلاسه ملا اسماعیل پوررجب رامسر


فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزيابی كيفی فشرده يك مرحله ای احداث دبيرستان 12 كلاسه فاطمه سعيدی رامسر و احداث مدرسه 6 كلاسه ملا اسماعيل پوررجب رامسرفایل‌های ضمیمه شده:

فراخوان ارزیابی کیفی
فایل‌های ضمیمه شده:

فراخوان ارزیابی کیفی
فایل‌های ضمیمه شده:

فراخوان مناقصه 98/03/05
فایل‌های ضمیمه شده:

فراخوان مناقصه98/02/25
فایل‌های ضمیمه شده:

فراخوان مناقصه1398/02/18
فایل‌های ضمیمه شده:

انتقال اطلاعات به سال مالی ۹۷انتقال اطلاعات طرح‌ها و پروژه‌های سیستم مدیریت پروژه به سال ۹۷


به اطلاع همکاران محترم واحدهای اعتبارات، فنی، نظارت ، ذیحسابی و رسیدگی پیمان و کلیه پیمانکاران می‌رساند که اطلاعات تمام طرح‌ها و پروژه‌ها در سیستم مدیریت پروژه‌ها، به سال مالی ۱۳۹۷ انتقال داده شد.


2018-10-06_10-38-39.png