شناسنامه فرآیند پاسخ به استعلام آموزش و پرورش در خصوص فضای مدارس غیردولتی


شناسنامه فرآیند اعلام نظر در خصوص استحکام و تعیین ظرفیت ساختمان‌های مدارس غیر انتفاعی

۱- شرح خدمت :

براساس آیین نامه استقرار مدارس و مراكز غیردولتی شماره ٥٧٨٣٩/٤٢٨١٣مورخ ١٦/٣/٨٩ مصوب هیات محترم وزیران، جوانب فنی و ایمنی ساختمان و تایید استحكام بنا توسط ادارات كل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ها انجام می پذیرد و این فرآیند در بازه های زمانی سالیانه می باشد.

۲- شناسنامه خدمت

18061267106

۳- گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت

متوسط مدت زمان ارائه خدمت : یک ماه

ساعات ارائه خدمت : ساعات اداری

تعداد بار مراجعه حضوری : عدم نیاز

خدمت به دیگر دستگاه‌های دولتی G2G

۴- قوانین و مقرارت خدمت

تبعیت از قوانین کشور و سازمان نوسازی و وزارت آموزش و پرورش

۵- هزینه ارائه خدمت:

جهت ارائه این خدمت هزینه ای از ارباب رجوع دریافت نمی شود

6 -فرم های مورد نیاز ارائه خدمت

چک لیست خوداظهاری

فرم مشخصات اولیه مدرسه

7 - مدارک و مستندات مورد نیاز

درخواست اداره کل آموزش و پرورش با توجه به تقاضا

8 - رویه ارائه شکایت و پیگیری:

- از طریق تماس با شماره 111 (سامانه الکترونیکی مردم و دولت)

- از طریق فرم تماس با ما و نظرسنجی از ارباب رجوع در سایت

۹- لینک سامانه مربوط به خدمت(درخواست و ارائه خدمت)

http://5.202.122.30:7002/ulogin.aspx

۱۰- پیگیری کد رهگیری

تا اطلاع ثانوی پیگیری فقط از طریق شماره نامه و میز خدمت امکان پذیر است.

۱۱ -نحوه دسترسی به خدمت

اینترنتی: 

پست الکترونیک: 

مرکز تماس: 

تلفن همراه: 

پیام کوتاه: 

دفتر ارایه خدمات: 

۱۲ -مستندات

برای شرکت در نظرسنجی خدمت ارایه شده کلیک بفرمایید

آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۱۰/۱۷