گزارشات و مطالب واحد: مدارس غیردولتی


مصوبه اخذ مجوز از پدافند غیرعامل
فایل‌های ضمیمه شده:

لیست مدارس غیردولتی مقاوم سازی شده ..... (ویژه همکاران نوسازی مدارس مازندران- برای مشاهده نیاز به لاگین می‌باشد.)مقاوم سازی مدرسه غیردولتی آینده سازان ساری


مقاوم سازی مدرسه غیردولتی آینده سازان ساری- بلوار طالقانی ابتدای دانش

مدت اجرا: 45 روز
مقاوم سازی مدرسه غیردولتی آیین نور قائمشهر


مقاوم سازی مدرسه غیردولتی آیین نور قائمشهر

زمان اجرا: 45 روز
تصاویر مقاوم سازی مدرسه غیردولتی آسمان آمل


تصاویر مقاوم سازی مدرسه غیردولتی آسمان آمل

زمان اجرا: 60 روز 
فایل‌های ضمیمه شده:

تعداد مدارس غیر دولتی نیازمند مقاوم‌سازی


تعداد مدارس غیرانتفاعی ثبت شده نیازمند مقاوم سازی تا تابستان ۹۷

ردیف

نام   مدرسه

نام   شهر

نام   موسس

آدرس

تاریخ   مقاوم سازی

(پیشرفت   فیزیكی)

مالكیت

1

آسمان

آمل

خانم   هادی پور

بل   آزادگان - آزادگان 12.1

تابستان   97

100%

استیجاری

2

فكر نو

آمل

خانم مهدوی

خ هراز ك بانك خون

تابستان 97

100%

استیجاری

3

كیمیای   دانش

آمل

خانم   تالشی

خ طالب   آملی دریای 25

تابستان   97

100%

استیجاری

4

رشد

آمل

خانم واعظ زاده

خ هراز آفتاب 2

تابستان 97

100%

استیجاری

5

هاتف

آمل

آقای قلی   تبار

خ هراز   آفتاب 22

تابستان   97

100%

استیجاری

6

كیمیای دانش نوین

آمل

خانم تالشی

خ طالب آملی دریای 28

تابستان 97

100%

استیجاری

7

فرزندان   ایران

آمل

خانم   نوایی

خ هراز   آفتاب 44

تابستان   97

ارزیابی اولیه

استیجاری

8

علم ودانش

آمل

خانم صلواتی

خ شیخ فضل اله نوری فجر 11

تابستان 97

ارزیابی اولیه

استیجاری

9

امید   فردا

آمل

آقای   نجف زاده

خ امام   رضا (ع) - كوچه فرسیو

تابستان  97

100%

استیجاری

10

امید فردا

آمل

آقای نجف زاده

خ امام رضا (ع) - روبروی   دادگستری

تابستان 97

60%

استیجاری

11

مریم

آمل

خانم   سالار

خ هراز   آفتاب 22

تابستان   97

ارزیابی اولیه

خریداری

12

سرو

ساری

حسینی

بلوار كشاورز كوی لسانی

تابستان 97

85%

استیجاری

13

آینده   سازان

ساری

اكرم   شمشیربند

بلوار   طالقانی- ابتدای خیابان دانش 1

تابستان   97

100%

استیجاری

14

پیشتازان

ساری

فیض اله عابدینی

خ سلمان فارسی- كوچه متقی

تابستان 97

100%

استیجاری

15

نخبگان

ساری

شفیعی

بلوار   پاسداران روبروی بیمارستان بوعلی

تابستان   96

90%

استیجاری

16

ابتدایی جدید

ساری

محمد رضا سلمانی

خ 18 دی - خ خیام - روبروی   دبیرستان مولوی

تابستان 97

100%

استیجاری

17

شكوفه   های انقلاب

ساری

عاشقان

ششصد   دستگاه - ك توانیر

تابستان   97

طرح آماده اجرا

خریداری

18

پیشگامان فردا

ساری

دكتر طبری

خ فرهنگ -ابتدای 15 خرداد-   ملك سابق مدرسه نیكان

تابستان 97

90%

استیجاری

19

آیین   نور

قائمشهر

ملیحه   مولانا

خ جویبار   - پشت استادیوم

تابستان   97

50%

استیجاری

20

تربیت

قائمشهر

خانم قنبری

خ ساری - ك نیما - دبیرستان   سابق حكمت

تابستان 97

طرح آماده اجرا

خریداری

21

خوارزمی

قائمشهر

بخشیان

خ ساری   - ك نیما

تابستان   97

100%

خریداری

22

تربیت

بهشهر

باحجب جبروتی

فراش محله

تابستان 97

طرح آماده اجرا

خریداری

23

اندیشه

نكا

سیده   زهرا میرمهدی

خیابان   انقلاب- كوچه شهید خلیلی

تابستان97

عدم اجرا طرح

استیجاری

24

مریم

نكا

سیده فاطمه هاشم نژاد

خیابان شهدا- روبروی مدرسه   شهید دهقان

تابستان97

طرح آماده اجرا

خریداری