اداره كل نوسازي مدارس مازندران

بیانیه توافق سطح خدمت


بیانیه توافق سطح خدمت


بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات تارنمای اداره کل نوسازی مدارس مازندران را به اطلاع می‌رساند :

بیانیه خدمت ساماندهی و برنامه‌ریزی، توسعه فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش
بیانیه خدمت اجرای طرح‌های عمرانی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش
بیانیه خدمت ارایه استانداردهای فضا و تجهیزات آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش
بیانیه خدمت راهبری و جلب مشارکت‌های مردمی و نهادها در احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش
بیانیه خدمت تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش
بیانیه خدمت طراحی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش
بیانیه خدمت پاسخ به استعلام آموزش و پرورش در خصوص فضای مدارس غیردولتی
بیانیه خدمت صدور شناسنامه فنی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش


  1. تارنمای اداره کل نوسازی مدارس مازندران امکان ثبت و پیگیری پیشنهادات، درخواست ها و شکایات مخاطبین گرامی از طریق آدرس‌های زیر را دارد.

  1. نظرات و انتقادات و مشکلات شما در اسرع وقت به اطلاع مسئولین مربوط می‌رسد و مورد بررسی و اعلام قرار می‌گیرد.


  1. برای اطلاع و راهنمایی مراجعین از خدمت های الکترونیکی و غیرالکترونیکی در تارنما میز خدمت الکترونیک راه‌اندازی گردیده است. همچنین شرح و گردش کار خدمت/ زیر خدمات و لینک سامانه های مربوط به هر زیر خدمت به شرح زیر در دسترس می باشد.


خدمات الکترونیکی:

شناسنامه خدمات


تایید فنی مدارس غیردولتی


درخواست امریه خدمت نظام وظیفه


گیشه مکاتبات اداری

تکریم ارباب رجوعخدمات غیر الکترونیکی:

فرم‌ها


فرآیند‌ها


قوانین و بخشنامه‌ها  1. تارنمای اداره کل نوسازی مدارس مازندران به صورت تمام وقت در دسترس بوده و در صورت بروز هر گونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید .

  1. اطلاعات خصوصی تکمیل کنندگان فرم های الکترونیکی، در اختیار عموم قرار نمی گیرد.

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲