فرم نظرسنجی از ارباب رجوع

پرسشنامه حاضر جهت اطلاع از میزان رضایت مندی شما بعنوان ارباب رجوع اداره كل نوسازی مدارس مازندران تهیه و توزیع گردیده، خواهشمند است با تكمیل دقیق این پرسشنامه ما را در هرچه بهتر انجام دادن مسئولیت خود یاری نمایید

میزان رضایتمندی شما از موارد زیر در این اداره كل چگونه است؟

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم
نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار
نحوه اطلاع‌رسانی در باره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت
انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت‌های شخصی
نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه
امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت
به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شكایات، نظرات و پیشنهادهای شما
راهنمایی و پاسخگویی كاركنان و پیگیری وضعیت درخواست‌ها
دقت کارمند در انجام کار به گونه‌ای که نیاز به دوباره‌کاری نباشد
تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت
تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم "رسید خدمت"
میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت
نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امكانات برای دریافت خدمت
دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه
ارائه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری (نظیرکپی شناسنامه، کارت ملی و...) به بخشهای مختلف
احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت
احساس رضایت از خدمت دریافت شده

اگر مایل باشید میتوانید مشخصات خود رادر قسمت زیر تکمیل نمایید: