شناسنامه فرآیند صدور شناسنامه فنی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش


صدور شناسنامه فنی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی آموزش و پرورش

بیانیه خدمت صدور شناسنامه فنی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش

۱- شرح خدمت :

تکمیل فرم های اطلاعاتی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی متعلق به آموزش و پرورش با هدف دستیابی به آمار فضاهای موجود کشور

۲- شناسنامه خدمت

شناسه خدمت کلان: 15021267000----------------شناسه زیرخدمت: 18061267107

۳- گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت

نحوه ارائه خدمت : غیرحضوری

متوسط مدت زمان ارائه خدمت : یک روز

ساعات ارائه خدمت : ساعات اداری

تعداد بار مراجعه حضوری : عدم نیاز

خدمت به دیگر دستگاه‌های دولتی G2G

۴- قوانین و مقرارت خدمت

هر گونه فرآیند در صورتی که از قانون اساسی فراتر نباشد مانعی ایجاد نمیکند

۵- هزینه ارائه خدمت:

جهت ارائه این خدمت هزینه ای از ارباب رجوع دریافت نمی شود

6 -فرم های مورد نیاز ارائه خدمت

این خدمت فرم خاصی ندارد فقط درخواست از سوی اداره‌کل آموزش و پرورش ارسال می‌شود.

7 - مدارک و مستندات مورد نیاز

         * سند مالکیت

         * در صورت مستاجر بودن اجاره نامه رسمی

         * اطلاعات انشعابات مدارس

         * نقشه هاس ازبیلت مدارس ( پلان معماری ،سایت پلان ) در صورت موجود بودن

         * عکس از نمای مدرسه

         * کد پستی مدرسه

8 - رویه ارائه شکایت و پیگیری:

- از طریق تماس با شماره 111 (سامانه الکترونیکی مردم و دولت)

- از طریق فرم تماس با ما موجود در سایت

- از طریق فرم نظرسنجی از ارباب رجوع موجود در سایت

- از طریق سامانه دریافت و رسیدگی به شکایت اداره‌کل

۹- لینک سامانه مربوط به خدمت(درخواست و ارائه خدمت)

http://login.dres.ir

http://bi.dres.ir

۱۰- پیگیری کد رهگیری

تا اطلاع ثانوی پیگیری فقط از طریق شماره نامه و میز خدمت امکان پذیر است.

۱۱ -نحوه دسترسی به خدمت و اطلاعات و لینک‌های مربوط به خدمت دهنده و اطلاعات تماس

اینترنتی: 

پست الکترونیک: 

مرکز تماس: 

تلفن همراه: 

پیام کوتاه: 

دفتر ارایه خدمات: 

۱۲ -لینک خدمت در سامانه مدیریت خدمات

لینک خدمت در سامانه مدیریت خدمات

۱۳ -سوالات متداول

سوالات متداول در خصوص خدمات

۱۴ -فرم شناسنامه خدمت

برای شرکت در نظرسنجی خدمت ارایه شده کلیک بفرمایید

آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۱۰/۱۷