فرم درخواست پذیرش خدمت نظام وظیفهشرایط پذیرش امریه خدمت نظام وظیفه عمومی در اداره کل نوسازی مدارس استان مازندران :

۱- متقاضی باید در یکی از رشته های دانشگاهی زیر تحصیل کرده باشد :

        * کارشناسی ارشد و دکتری در رشته عمران با گرایش عمران - سازه - زلزله - مدیریت ساخت - محیط زیست - ژئوتکنیک
        * کارشناسی ارشد و دکتری در رشته معماری
        * کارشناسی ارشد و دکتری در رشته برق
        * کارشناسی ارشد و دکتری در رشته مکانیک سیالات

    
۲- حداقل معدل فارغ التحصیلی متقاضی باید مطابق شرح زیر باشد:
        * دانشگاه‌های بزرگ شامل: دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه امیر کبیر، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه تبریز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شیراز، دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان = ۱۵
        * سایر دانشگاه‌های دولتی و پردیس = ۱۶
        * دانشگاه‌های پیام نور و علمی و کاربردی = ۱۷
        * دانشگاه‌های آزاد اسلامی واحدهای مراکز استان و واحدهای علوم تحقیقات = ۱۷   و سایر واحدها
= ۱۸
    
۳- متقاضی نباید هیچگونه وابستگی سببی یا نسبی با کارکنان و مسئولین این اداره کل داشته باشند.
۴- متقاضی نباید دارای غیبت خدمت نظام وظیفه باشد.
۵- متقاضی نباید دارای سابقه قبلی خدمت نظام وظیفه در مراکز نظامی و انتظامی باشد.
۶- متقاضی نباید مشمول کسر خدمت نظام وظیفه در بسیج باشد.
۷- تعهد عدم درخواست ادامه تحصیل، معافیت کفالت و پزشکی و هر امری که موجب کاهش مدت زمان خدمت گردد.

لطفا اطلاعات زیر را با دقت تکمیل و ارسال نمایید. پس از ارسال موفق اطلاعات، کد پیگیری درخواست شما نمایش داده می‌شود.

قسمتهای مشخص شده با * باید حتما تکمیل شوند.

مشخصات فردی:
مشخصات تحصیلی:


شروط پذیرش امریه:

تعهدات لازم: