فرم درخواست پذیرش خدمت نظام وظیفه


در حال حاضر به علت عدم تخصیص سهمیه، ثبت درخواست پذیرش انجام نمی‌شود.

شرایط پذیرش امریه خدمت نظام وظیفه عمومی در اداره کل نوسازی مدارس استان مازندران :

۱- متقاضی باید در یکی از رشته های دانشگاهی زیر تحصیل کرده باشد :

        * لیسانس و فوق لیسانس در رشته عمران با گرایش عمران - سازه - زلزله - مدیریت ساخت - محیط زیست - ژئوتکنیک
        * لیسانس و فوق لیسانس در رشته معماری
        * لیسانس و فوق لیسانس در رشته برق
        * لیسانس و فوق لیسانس در رشته مکانیک سیالات

    
۲- حداقل معدل فارغ التحصیلی متقاضی باید مطابق شرح زیر باشد:
        * دانشگاه‌های بزرگ شامل: دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه امیر کبیر، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه تبریز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شیراز، دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان = ۱۵
        * سایر دانشگاه‌های دولتی و پردیس = ۱۶
        * دانشگاه‌های پیام نور و علمی و کاربردی = ۱۷
        * دانشگاه‌های آزاد اسلامی واحدهای مراکز استان و واحدهای علوم تحقیقات = ۱۷   و سایر واحدها
= ۱۸
    
۳- متقاضی نباید هیچگونه وابستگی سببی یا نسبی با کارکنان و مسئولین این اداره کل داشته باشند.
۴- متقاضی نباید دارای غیبت خدمت نظام وظیفه باشد.
۵- متقاضی نباید دارای سابقه قبلی خدمت نظام وظیفه در مراکز نظامی و انتظامی باشد.
۶- متقاضی نباید مشمول کسر خدمت نظام وظیفه در بسیج باشد.
۷- تعهد عدم درخواست ادامه تحصیل، معافیت کفالت و پزشکی و هر امری که موجب کاهش مدت زمان خدمت گردد.


شرایط پذیرش امریه خدمت نظام وظیفه عمومی در اداره کل نوسازی مدارس استان مازندران :

۱- متقاضی باید در یکی از رشته های دانشگاهی زیر تحصیل کرده باشد :

        * لیسانس و فوق لیسانس در رشته عمران با گرایش عمران - سازه - زلزله - مدیریت ساخت - محیط زیست - ژئوتکنیک
        * لیسانس و فوق لیسانس در رشته معماری
        * لیسانس و فوق لیسانس در رشته برق
        * لیسانس و فوق لیسانس در رشته مکانیک سیالات

    
۲- حداقل معدل فارغ التحصیلی متقاضی باید مطابق شرح زیر باشد:
        * دانشگاه‌های بزرگ شامل: دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه امیر کبیر، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه تبریز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شیراز، دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان = ۱۵
        * سایر دانشگاه‌های دولتی و پردیس = ۱۶
        * دانشگاه‌های پیام نور و علمی و کاربردی = ۱۷
        * دانشگاه‌های آزاد اسلامی واحدهای مراکز استان و واحدهای علوم تحقیقات = ۱۷   و سایر واحدها
= ۱۸
    
۳- متقاضی نباید هیچگونه وابستگی سببی یا نسبی با کارکنان و مسئولین این اداره کل داشته باشند.
۴- متقاضی نباید دارای غیبت خدمت نظام وظیفه باشد.
۵- متقاضی نباید دارای سابقه قبلی خدمت نظام وظیفه در مراکز نظامی و انتظامی باشد.
۶- متقاضی نباید مشمول کسر خدمت نظام وظیفه در بسیج باشد.
۷- تعهد عدم درخواست ادامه تحصیل، معافیت کفالت و پزشکی و هر امری که موجب کاهش مدت زمان خدمت گردد.

لطفا اطلاعات زیر را با دقت تکمیل و ارسال نمایید. پس از ارسال موفق اطلاعات، کد پیگیری درخواست شما نمایش داده می‌شود.

قسمتهای مشخص شده با * باید حتما تکمیل شوند.

مشخصات فردی:

مشخصات تحصیلی:
شروط پذیرش امریه:تعهدات لازم: