اداره كل نوسازي مدارس مازندران

تماس با ما

لطفا نظرات، درخواست ها و پیشنهادات خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال فرمایید.

عناوین حاوی * حتما باید تکمیل شوند.

عبارت امنیتی


ارتباط مستقیم با جناب آقای مهندس قربان‌علی شيرزاد، مدیرکل نوسازی مدارس استان مازندران، سه شنبه هر هفته در محل دفتر مدیرکل می باشد.

پست الكترونيك : shirzad@nosazimaz.ir

image.png