گزارشات و مطالب واحد: حراست


حفاظت فناوری اطلاعات


برخی از وظایف حفاظت فناوری اطلاعات عبارت است از:

· پیگیری تهیه شناسنامه رایانه‌ای از شبکه‌ها، سخت‌افزارها، نرم‌افزارها، دسترسی‌های کاربران و بروزرسانی آن توسط واحد فناوری اطلاعات دستگاه.

· نظارت در خصوص برقراری و یا مسدود نمودن پورت‌های فیزیکی و منطقی ورودی و خروجی سیستم‌ها توسط واحد فناوری دستگاه.

· پیگیری اجرای مانیتورینگ ترافیک شبکه توسط واحد فناوری دستگاه و نظارت بر اخذ گزارشات موردی و دوره‌ای از آن واحد.

· تعیین صلاحیت پیمانکاران و مشاورین سازمان جهت انجام خدمات حوزه فناوری اطلاعات قبل از انعقاد قرارداد.

· نظارت دوره‌ای از روند تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات طبقه‌بندی شده و نحوه نگهداری از آن.

· ایجاد امکان دسترسی به کلیه بانک‌های اطلاعاتی دستگاه.

· حفاظت از اطلاعات، سخت‌افزار، نرم‌افزار و ارتباطات رایانه‌ای دستگاه از نفوذ، دسترسی غیرمجاز و سرقت اطلاعات.

· انجام آموزش‌های لازم به همکاران حراستی و فناوری اطلاعات در زمینه های ارتقای سطح دانش و مهارت‌های لازم.

· تهیه نرم افزارهای مورد نیاز حراستی و بروزرسانی و پشتیبانی لازم در روند تهیه نسخه پشتیبان.

· ایجاد بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز.

· نظارت بر نحوه استفاده از شبکه‌ها، ارتقا و پشتیبانی لازم.

· بازرسی‌های دوره ای از سایت‌ها به منظور اطمینان از انطباق وضعیت موجود با سیاست‌ها.                     

· تعیین ضوابط حفاظتی، موقعیت مکانی سیستم‌های سخت‌افزار اصلی و کنترل تردد به آن مکان‌ها.

· پیگیری دریافت و بررسی گزارش‌های موفق و ناموفق نفوذ به سیستم‌های موجود اداره‌کل و تهیه گزارش لازم.

· پیگیری تشکیل و تهیه شناسنامه رایانه‌ای از شبکه‌ها، سخت‌افزارها، نرم‌افزارها، دسترسی‌های کاربران و بروز رسانی آن.

حفاظت اسناد


برخی از وظایف حفاظت اسناد عبارت است از:

·         طبقه‌بندی اسناد و مدارک برحسب درجه اهمیت و حساسیت با نظر تهیه‌کننده سند.

·         ایجاد بایگانی منظم موضوعی و پرسنل و تعیین چگونگی نگهداری و حراست از اسناد.

·         برنامه‌ریزی و تامین موجبات لازم در زمینه امور حفاظتی اسناد طبقه بندی شده.

·         استقرار سیستم مناسب جهت حراست و حفاظت از مدارک محرمانه.

·         تهیه، تنظیم، تکثیر و نسخه‌برداری نامه‌های طبقه بندی شده، دستورالعمل ها با نظر مسئول مستقیم.

·         انجام اقدامات لازم در جهت جلوگیری از افشاء غیرمجاز مذاکرات و صورت جلسات.

·         تهیه و تنظیم سیستم مطمئن بایگانی، ارسال مراسلات و گردش اسناد.

·         دریافت اسناد و مدارک محرمانه واصله از سازمان‌های مختلف و حراست از آن‌ها براساس مقررات مربوطه.

حفاظت پرسنلی


بخشی از وظایف حفاظت پرسنلی عبارت است از:

·         نظارت بر اجراي دستورالعمل‌هاي ابلاغي و مشاركت در اجراي آیين‌نامه و دستورالعمل‌ها و پيگيري تخلفات پرسنلي.

·         ارائه خدمات اطلاعاتي در زمينه عوامل ايجاد نارضايتي در مردم و كاركنان به مدير مربوطه.

·         انجام اقدامات لازم براي صدور كارت شناسايي با هماهنگي دفتر مركزي حراست.

·         ارائه خدمات آموزشي به کلیه پرسنل، مشاغل حساس و نیروهای حفاظت فيزيكي.

·         تهيه و راه‌اندازي سيستم مكانيزه حفاظت پرسنلي و دبيرخانه محرمانه جهت تسريع در دستيابي اطلاعات.

·         تشكيل پرونده حفاظت پرسنلي و ايجاد بايگاني و دبيرخانه محرمانه به منظور دريافت، ثبت و صدور كليه نامه‌هاي طبقه‌بندي شده.

·         تحقيق و بررسي پرونده ها و گزارشات واصله پرسنلي.

·         بررسی و تعیین صلاحیت پرسنل و اعلام نظر جهت انتصاب افراد در مشاغل حساس.

·         شناسایی افراد متهعد و متخصص شایسته و ارتقای آن‌ها.

·         تعیین صلاحیت پیمانکاران.

·         شناسایی فرصت‌ها، تهدیدها، تخلفات و آسیب‌ها.

·         دعوت و ارشاد افراد براساس وظایف محوله.

حفاظت فیزیکی


بخشی از وظایف حفاظت فیزیکی عبارت است از:

·         نظارت بر ورود و خروج کالا و کنترل آن.

·         نظارت بر ورود و خروج وسایل نقلیه و کنترل آن.

·         نظارت بر تردد افراد و کنترل و راهنمایی و هدایت ارباب‌‌رجوع جهت مراجعه به واحدهای مربوطه.

·         ساماندهی و ایجاد نظم و جلوگیری از بروز ناهنجاری در محیط اداری.

·         بازدید، کنترل، نظارت و حفاظت از اماکن حساس.

·         انجام  امور مربوط به اطلاعات و تکریم ارباب رجوع.

·         رعایت ظواهر و شئونات اسلامی.

·         بازرسی از ساختمان و اماکن در پایان وقت اداری و کنترل اتاق‌ها، درب‌ها، آب، برق و غیره.