825
کد خبر: 759
برچسب‌های خبر: - فریدونکنار - بازدید - استادیان - مهرجوی
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
____________________

بازدید مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مازندران ازروند ساخت پروژه مشارکتی مرحوم نصیری فریدونکنار


مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان،مسئول دفترمنطقه مرکزی اداره کل نوسازی مدارس، مدیر آموزش‌ وپرورش شهرستان از روند اجرایی ساخت مدرسه مشارکتی مرحوم نصیری بازدید به عمل‌آوردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس مازندارن" مهدی استادیان ساروی"مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، "مهرجوی " مسئول دفتر 

منطقه مرکزی اداره کل نوسازی مدارس، "کاظم پور" مدیر آموزش‌ وپرورش شهرستان فریدونکنارجهت بررسی مشکلات مدرسه در حال ساخت مرحوم نصیری

 بازدید به عمل آوردند.

در حاشیه این بازدید "مهدی استادیان"مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیزمدارس، بازدید از مدارس در حال ساخت شهرستان را ضروری دانست و افزود: این بازدیدها

باهدف بررسی مشکلات عمرانی و سازه‌ای مدارس و پروژه‌های نیمه‌تمام در حوزه نوسازی و بهسازی مدارس نقاط مختلف شهرستان فریدونکنار صورت پذیرفت.


ایشان نیز قول مساعدت و همکاری لازم در نوسازی و بهسازی مدارس شهرستان فریدونکنار را به مدیرآموزش و پرورش داد.


روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیزمدارس مازندران


آخرین خبرها...