گزارشات و مطالب واحد:


حضور معاون محترم فني در ميز خدمت


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰

میز خدمت اقدام و روشی کارآمد برای تسهیل امور مراجعین می باشد.


مهندس دهبندی  میزبان میزخدمت اداره کل نوسازی مدارس مازندران  بود

 به گزارش روابط عمومی : معاون فنی اداره کل نوسازی مدارس مازندران، میز خدمت حضوری والکترونيکي در راستای تکریم ارباب رجوع و در امتداد فرآيند خدمات رساني به عنوان راهنما و پاسخگوي نيازهاي ابتدايي مراجعه کنندگان در ورودی اداره کل حاضر و راهنمایی و مشکلات و موارد و درخواستهای مراجعین را تسهیل می بخشند.

وی افزود: میز خدمت اقدام و روشی کارآمد برای ادرات می باشد مخصوصا ادارات خدمات رسان به مردم و اين اقدام در راستاي رعايت حقوق شهروندان، تکريم ارباب رجوع و جلوگيري از اتلاف وقت مراجعه کنندگان و جلوگیری از سرگردانی و متحیری مردم شریف می باشد.