گزارشات و مطالب واحد:


وصیت نامه شهید


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

shahid2.png

یا حسین، یا حسین، یا حسین آن قدر فریاد «هل من ناصرینصرنی »ات نافذ بود و آن چنان تنهایی ات سر آن تفتیده دشت برهوت دامان را به آتش کشید که اکنون در لبیک به تو ای وارث رسولان همه سختی ها را با لذت ایثار بر دوش خواهیم کشید. 

(شهید مجتبی طبرانی)